miércoles, 23 de mayo de 2012

Chaosmaid Nairu Kyoukine ACT2

Bacterial Contamination Nairu Kyoukine/Kiyoshi Hiroyuki ACT3

SPIRAL GAME Nairu Kyoukine/Temari-Taro Nishine/Neko Kanochi (I'll do again this song)

Disappearance of UTAU Nairu Kyoukine/Temari-Taro Nishine/Kiyoshi Hiroyuki

Hurting for a Very Hurtuful Pain Temari-Taro Nishine/Nairu Kyoukine

APATITE Satsuki Kagene/Nairu Kyoukine

Bad Apple ~LONG VERSION~ Nairu Kyoukine/Rei Midorine/Temari-Taro Nishine/Reizo Raine/Nami Utaune

No hay comentarios:

Publicar un comentario